คุณค่าโภชนาการในอาหารสำเร็จรูปที่ไม่ดีพอสร้างปัญหาให้สัตว์เลี้ยงของคุณอยู่หรือเปล่า ใส่ใจเรื่องกินด้วยการเสริมโปรไบโอติก เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของเพื่อนแสนรู้

Milky pro

Milky pro started from the desire for our pets to have a healthy and tasty snack. We kept seeking for delicious snacks for our beloved pets, however, we found that there are no healthy snacks for our little companions.We then combined our expertise in microbial biotechnology to craft a healthy, yet tasty, probiotic goat milk tablets with prebiotics for only the best health for our pets.

Read more

Pawly Pro Plus

Prebiotic And Probiotic Powder For Pets

Read more
Read more

Clawly Exobiotic

Synbiotic For Exotic Pets

Read more
Read more
Read more

Latest Articles

Learn more