กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม

SAS พัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สำหรับดูแลสภาพแวดล้อม ลดปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ ให้ทุกฟาร์มถูกสุขลักษณะอนามัย โดยปราศจากสารเคมี รวมถึงต่อยอดผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สำหรับบำบัดน้ำ บำรุงดิน ช่วยให้ทุกชีวิตในธรรมชาติสมดุล ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย นอกจากนี้เรายังสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สำหรับครัวเรือน เพื่อให้ทุกบ้านน่าอยู่ มีสุขอนามัยที่ดี ไม่ต้องพึ่งสารเคมี