โลกเต็มไปด้วยความเครียด ท่ามกลางประชากรที่เพิ่มขึ้น ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างรวดเร็ว ผู้คนเจ็บป่วยเป็นวัฏจักร ดูแลตัวเองและคนที่เรารักด้วยโปรไบโอติก ลดใช้ยาปฏิชีวนะ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี

bioshot

bioshot is a synbiotic filled with up to 11 active probiotics and 2 types of prebiotics that are resistant to gastric acid, suitable for the weather in Thailand. bioshot helps balance the digestive system & nervous system, strengthen the body’s immunity with just one shot a day.

Read more

biocap 7

Contains 7 types of active probiotics, that are resistant to gastric acid, suitable for the weather in Thailand, made with natural plant capsules. biocap 7 helps balance the digestive system & nervous system, and strengthen the body’s immunity.

Read more

Milky pro

Milky pro chewable milky tablets contains active probiotics, crafted with love, combine with our in-depth knowledge of probiotics. We want to see people enjoy their tasty snacks while getting the benefits at the same time, therefore, we combined our specialty in probiotics with milk tablets for a delicious snack that are not harmful to our health.

Read more

Latest Articles

Learn more