ผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำ

ไมโครคลีน

สำหรับบำบัดน้ำและลดกลิ่นในฟาร์มและโรงงานอุตสาหกรรม

อิซี่ คลีน

สำหรับกำจัดกลิ่นสุขภัณฑ์และกลิ่นท่อน้ำ