เกี่ยวกับเรา

อ่านเพิ่มเติม

บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกด้านไบโอเทคโนโลยี สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพื่อสุขภาพสำหรับคน  สัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม

กลุ่มผลิตภัณฑ์

สร้างสรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพด้วยใจรัก

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ
สำหรับบุคคล

กลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

ดูเพิ่มเติม

กลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุดิบและอาหารสัตว์คุณภาพพรีเมียม

ดูเพิ่มเติม

กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม และ
สิ่งแวดล้อม

ดูเพิ่มเติม

กลุ่มผลิตภัณฑ์

สร้างสรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพด้วยใจรัก

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ
สำหรับบุคคล

กลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

ดูเพิ่มเติม

กลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุดิบและอาหารสัตว์คุณภาพพรีเมียม

ดูเพิ่มเติม

กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม และ
สิ่งแวดล้อม

ดูเพิ่มเติม

กลุ่มผลิตภัณฑ์

สร้างสรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพด้วยใจรัก

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ
สำหรับบุคคล

กลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

ดูเพิ่มเติม

กลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุดิบและอาหารสัตว์คุณภาพพรีเมียม

ดูเพิ่มเติม

กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม และ
สิ่งแวดล้อม

ดูเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ใหม่

bioCAPGold

ที่สุดของโปรไบโอติก
‘ระดับพรีเมียม’

bioBALANCE

สำหรับคนธาตุหนักโดยเฉพาะ

bioSHOT Mixberries

อาหารเสริม
โปรไบโอติก

bioSHOT Yogurt

อาหารเสริม
โปรไบโอติก

bioCAP7

อาหารเสริม
โปรไบโอติก

bioCAP5

อาหารเสริม
โปรไบโอติก

Pawly Pro Plus

ผงพรีไบโอติกและโปรไบโอติก สำหรับสุนัข

Pawly Pro Plus

ผงพรีไบโอติกและโปรไบโอติก สำหรับแมว

Pawly Cappa

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสุนัขขนาดใหญ่

Pawly Cappa

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสุนัขขนาดเล็ก

pawly milky pro

นมอัดเม็ดสำหรับ
สัตว์เลี้ยง
รสมีทตี้ชีส

pawly milky pro

นมอัดเม็ดสำหรับ
สัตว์เลี้ยง
รสใบเตย

pawly milky pro

นมอัดเม็ดสำหรับ
สัตว์เลี้ยง
รสสตรอเบอรี่

pawly milky pro

นมอัดเม็ดสำหรับ
สัตว์เลี้ยง
รสฟักทอง

Biotic Max Plus 1

สำหรับสัตว์ปีก
(สูตรละลายน้ำ)

Biotic Max 2

ไบโอติก แมกซ์ 2
สำหรับสัตว์ปีก

Biotic Max 1

ไบโอติก แมกซ์ 1
สำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง

Biotic Max 2

ไบโอติก แมกซ์ 2
โปรไบโอติกสำหรับสัตว์น้ำ

Ezy Klean

อิซี่คลีน จุลินทรีย์
กำจัดกลิ่นจาก
โถสุขภัณฑ์

BSuper บีซุปเปอร์

ผลิตภัณฑ์เสริมจุลินทรีย์ในดิน

SOIL DIGEST

จุรินทรีย์สำหรับ
ปรับปรุงดิน

Micro Klean ไมโคร คลีน

ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ใหม่

bioHEPA

ที่สุดของโปรไบโอติก
‘ระดับพรีเมียม’

bioCAP PLUS SEA BUCKTHORN

โพรไบโอติก
เพื่อจุดซ่อนเร้น

bioCAPGold

ที่สุดของโปรไบโอติก
‘ระดับพรีเมียม’

bioBALANCE

สำหรับคนธาตุหนักโดยเฉพาะ

bioSHOT Mixberries

อาหารเสริมโปรไบโอติก

bioSHOT Yogurt

อาหารเสริมโปรไบโอติก

bioCAP7

อาหารเสริมโปรไบโอติก

bioCAP5

อาหารเสริมโปรไบโอติก

Pawly Pro Plus

ผงพรีไบโอติกและโปรไบโอติก สำหรับสุนัข

Pawly Pro Plus

ผงพรีไบโอติกและโปรไบโอติก สำหรับแมว

Pawly Cappa

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสุนัขขนาดใหญ่

Pawly Cappa

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสุนัขขนาดเล็ก

pawly milky pro

นมอัดเม็ดสำหรับสัตว์เลี้ยง
รสมีทตี้ชีส

pawly milky pro

นมอัดเม็ดสำหรับสัตว์เลี้ยง
รสใบเตย

pawly milky pro

นมอัดเม็ดสำหรับสัตว์เลี้ยง
รสสตรอเบอรี่

pawly milky pro

นมอัดเม็ดสำหรับสัตว์เลี้ยง
รสฟักทอง

Biotic Max Plus 1

สำหรับสัตว์ปีก
(สูตรละลายน้ำ)

Biotic Max 2

ไบโอติก แมกซ์ 2
สำหรับสัตว์ปีก

Biotic Max 1

ไบโอติก แมกซ์ 1
สำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง

Biotic Max 2

ไบโอติก แมกซ์ 2
โปรไบโอติกสำหรับสัตว์น้ำ

Ezy Klean

อิซี่คลีน จุลินทรีย์
กำจัดกลิ่นจาก
โถสุขภัณฑ์

BSuper บีซุปเปอร์

ผลิตภัณฑ์เสริมจุลินทรีย์ในดิน

SOIL DIGEST

จุรินทรีย์สำหรับ
ปรับปรุงดิน

Micro Klean ไมโคร คลีน

ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ใหม่

bioCAPGold

ที่สุดของโปรไบโอติก
‘ระดับพรีเมียม’

bioBALANCE

สำหรับคนธาตุหนัก
โดยเฉพาะ

bioSHOT Mixberries

อาหารเสริมโปรไบโอติก

bioSHOT Yogurt

อาหารเสริมโปรไบโอติก

bioCAP7

อาหารเสริม
โปรไบโอติก

bioCAP5

อาหารเสริม
โปรไบโอติก

Pawly Pro Plus

ผงพรีไบโอติกและโปรไบโอติก สำหรับสุนัข

Pawly Pro Plus

ผงพรีไบโอติกและโปรไบโอติก สำหรับแมว

Pawly Cappa

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสุนัขขนาดใหญ่

Pawly Cappa

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสุนัขขนาดเล็ก

pawly milky pro

นมอัดเม็ดสำหรับสัตว์เลี้ยง
รสมีทตี้ชีส

pawly milky pro

นมอัดเม็ดสำหรับสัตว์เลี้ยง
รสใบเตย

pawly milky pro

นมอัดเม็ดสำหรับสัตว์เลี้ยง
รสสตรอเบอรี่

pawly milky pro

นมอัดเม็ดสำหรับสัตว์เลี้ยง
รสฟักทอง

Biotic Max Plus 1

สำหรับสัตว์ปีก
(สูตรละลายน้ำ)

Biotic Max 2

ไบโอติก แมกซ์ 2
สำหรับสัตว์ปีก

Biotic Max 1

ไบโอติก แมกซ์ 1
สำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง

Biotic Max 2

ไบโอติก แมกซ์ 2
โปรไบโอติกสำหรับสัตว์น้ำ

Ezy Klean

อิซี่คลีน จุลินทรีย์
กำจัดกลิ่นจาก
โถสุขภัณฑ์

BSuper บีซุปเปอร์

ผลิตภัณฑ์เสริมจุลินทรีย์ในดิน

SOIL DIGEST

จุรินทรีย์สำหรับ
ปรับปรุงดิน

Micro Klean ไมโคร คลีน

ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับอุตสาหกรรม

ร้านค้าออนไลน์ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์จาก SAS และ เป็นพื้นที่เปิดกว้างในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากแหล่งต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนพร้อมด้วยแพลตฟอร์มสร้างสรรค์คอนเทนต์ แบ่งปันสาระน่ารู้ในการมีสุขภาพที่ดี และนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างการรับรู้แบรนด์มอบแรงบันดาลใจในการรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม

ประชาสัมพันธ์และบทความ

มาตรฐานรับรอง