ซินไบโอติกสำหรับสัตว์เลื้อยคลาน

คลอลี่ เอ็กโซไบโอติก ซีรีส์

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

 • เสริมสร้างสมดุลจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในระบบทางเดินอาหาร
 • ช่วยป้องกันจุลินทรีย์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือจุลินทรีย์ที่ก่อโรคเจริญเติบโตจนส่งผลเสียต่อร่างกาย
 • เสริมสร้างและสนับสนุนภูมิคุ้มกันของร่างกาย
 • มีส่วนช่วยลดกลิ่นของอุจจาระ
 • ช่วยเสริมสร้างกระดูก และช่วยป้องกันโรคทางกระดูกที่เกิดจากได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอ

ส่วนประกอบ

 • จุลินทรีย์โปรไบโอติกส์อย่างน้อย1 x10 ซี.เอฟ.ยู. ต่อกิโลกรัม
  1.บาซิลลัส โคแอกูแลนส์ 
  2. แล็กโทบาซิลลัส แอซิโดฟิลลัส
  3.บาซิลลัส ซับทิลิส
  4.บาซิลลัส อะไมโลลิเคอฟาเซียน
  5.ไบฟิโดแบคทีเรีย ลองกัม
  6.บาซิลลัส พูมิลัส
  7.แล็กโทบาซิลลัส พาราคาเซอิ
  8.เอ็นเทอโรค็อคคัส ฟีเซียม
  9.แซ็กคาโรไมซีส เซรีวิชิอี
 • แคลเซียมคาร์บอเนต 30% 
 • ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์สายยาว 10 %
 • วิตามินดี 3 อย่างน้อย 65 มก./กก.

ข้อบ่งใช้ :

โรยหรือคลุกผงคลอลี่กับอาหารเม็ด แมลง ผลไม้ หรืออาหารใดๆ ของสัตว์เลี้ยง

น้ำหนักสุทธิ 50 กรัม

ช่องทางการสอบถามหรือแนะนำผลิตภัณฑ์

โทร : 02-185-6598-99