fbpx

SAS ร่วมแสดงบูธสัมมนา หลังเว้นวรรค เตรียมความพร้อมอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรค ASF จังหวัดนครปฐม 

author : SAS Team

News & Events

Date : 10 OCT 22

        ในสถานการณ์ปัจจุบันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนที่ป้องกันโรคได้ ถึงแม้โรคนี้ไม่สามารถติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนได้แต่การขนส่งต่างๆ​ ทั้งคน​ และสัตว์​ รวมถึงปัญหาสัตว์พาหะที่มีอยู่ตามธรรมชาติล้วนมีโอกาสทำให้สุกรภายในฟาร์มติดเชื้อ​ ASF​ ซึ่งหากสุกรภายในฟาร์ม​ติดเชื้อ​ จะส่งผลให้เกษตรกรสูญเสียรายได้เป็นอย่างมาก 

        บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด หรือ SAS เข้าใจถึงปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจึงเข้าร่วมสัมมนา “หลังเว้นวรรค เตรียมความพร้อมอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรค ASF” ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ เขต 7 สมาคมผู้เลี้ยงสุกร เขต 7 และภาคเอกชนกลุ่มฟาร์มสุกร  

        โดยทีมงาน SAS นำเสนอผลิตภัณฑ์โปรไบติกสำหรับสุกรเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของสุกรให้มีสุขภาพแข็งแรงในระยะยาว กับทางสมาคมผู้เลี้ยงสุกรและผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยภาคตะวันออก รวมถึงรับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากร พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร และผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางการแก้ไข ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม 

 

       SAS หนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีชีวภาพสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรให้เสริมจุลินทรีย์ดีที่มีประโยชน์ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเสริมสร้างสุขภาพของสุกรให้แข็งแรงในระยะยาว ด้วยนวัตกรรมด้านจุลินทรีย์ทางธรรมชาติซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เราเชี่ยวชาญ สร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อทุ่มเทให้กับงานค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีทีมวิจัยเฉพาะด้านเชี่ยวชาญศึกษาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพมาช่วยดูแลสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อความปลอดอย่างยั่งยืนทั้งคนและสัตว์ 

Facebook