กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและสุขภาพ

นมอัดเม็ดเสริมโปรไบโอติกส์

ขนมเสริมโปรไบโอติกส์สำหรับสัตว์เลี้ยง

ซินไบโอติกส์สำหรับสัตว์พิเศษ

กลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุดิบและอาหารสัตว์คุณภาพพรีเมียม

กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรม