ตำแหน่ง: EDITOR/GRAPHIC DESIGN

รายละเอียดงาน :
1.สามารถใช้โปรแกรมในการตัดต่อและออกแบบ Illustrator, Photoshop,Indesign After Effect ฯลฯ อย่างชำนาญและช่ำชอง
2.สร้างสรรค์งานออกแบบทุกรูปแบบได้ดี ไม่ว่าจะเป็น การวางlayout ออกแบบงานทุกสื่อต่างๆ งานออกแบบผลิตภัณท์ ภายใต้ไอเดียที่สร้างสรรค์ ตอบโจทย์ตรงความต้องการ
3.วาง Story board ถ่ายภาพนิ่ง / เคลื่อนไหว และ ตัดต่อวีดีโอที่ดึงดูด เตะตา
4.แก้ปัญหางาน ปรับตาม Comment ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ :
1.คนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีใจรักในงานโฆษณา การสื่อสาร
2.มีความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียแปลกใหม่ ชอบเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่
3.มีความสามารถในการถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ รู้มุมกล้อง การจัดแสง เทคนิคการตัดต่อเชื่อมโยงภาพเพื่อสื่อสาร
4.มุมมองเรื่ององค์ประกอบภาพเฉียบคม รู้จักการใช้สี
5.อดทน อึด สามารถทำงานบนความกดดดันสูงได้
6.สามารถ ทำงานแข่งกับเวลาได้
7.มีความกระตือรือร้นและมี  passion ในการทำงาน และสามารถทำงานเสร็จตามกำหนด
8.รักการทำงานเป็นทีมเวิร์ค รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
9.ปริญญาตรี นิเทศฯ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
10.ประสบการณ์ 1-2 ปี ในบริษัทโฆษณา (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท

จำนวนที่รับ : 1 อัตรา

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน :

1.สำเนาบัตรประชาชน                     
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1-2 นิ้ว
5.สำเนาทางการทหาร
6.เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)

ผู้สนใจสมัครงานส่งหลักฐานหรือมาสมัครเองได้ที่:
ฝ่ายบุคคลติดต่อ คุณพรประดับ  แตงโสภา โทร.02-1856598-99 ต่อ 63 email: hr@sasgroup.co
บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด 386 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250