ผู้เชี่ยวชาญที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
จากเทคโนโลยีชีวภาพด้วยใจรัก

        บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด หรือ SAS เติบโตขึ้นจากผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร วัตถุดิบอาหารสัตว์ ให้กับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ไปจนถึงฟาร์มปศุสัตว์ทั่วประเทศเมื่อปี 2554 จนได้รับการรับรองระบบ GMP และ HACCP เราลงทุนกับงานค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยนำความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพแขนงจุลินทรีย์มาต่อยอดร่วมกับทีม R&D ที่เชี่ยวชาญและทุ่มเทอย่างเต็มกำลัง

เราเติบโตขึ้นจากผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสู่ผู้วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพแขนงจุลินทรีย์โดยทีมที่ทุ่มเทและเชี่ยวชาญ

        ปัจจุบัน SAS สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านจุลินทรีย์เพื่อสุขภาพสำหรับคน สัตว์เลี้ยง และสัตว์เศรษฐกิจโดยตรง ช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะ เป็นต้นกำเนิดของอาหารที่ดี คัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่เหมาะกับสภาพอากาศ วิถีชีวิตของคนไทย และมีประสิทธิภาพจนถึงมือผู้บริโภค

       เราเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยีชีวภาพด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ก้าวหน้า ขับเคลื่อนด้วยผู้คนซึ่งมีวิสัยทัศน์สอดคล้องกัน ให้พื้นที่สำหรับคนรุ่นใหม่และมีบรรยากาศการทำงานที่เปิดกว้างเพื่อสนับสนุนศักยภาพของเพื่อนร่วมทีมทุกคน ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมรวมถึงการบริการทุกทิศทาง 

เติบโตพร้อมเพื่อนร่วมทีม

ลงมือทำทุกสิ่งด้วยความรักจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สนุกกับการค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หลากหลายด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เชื่อว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนจะต้องได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากการทำงานอย่างทุ่มเท และผลตอบแทนที่ได้รับต้องมาจากคุณค่าที่เรามอบให้อย่างแท้จริง

เติบโตพร้อมชุมชน

นำความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์หลากหลาย ในขณะเดียวกันก็เปิดรับผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรผู้ผลิตที่มีความรัก มีแนวคิดแบบเดียวกัน เพื่อพาสังคมและชุมชนก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับเรา

เติบโตพร้อมสังคม

ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์และการบริการที่ทำให้สังคมพัฒนาไปพร้อมกันด้วยเทคโนโลยีชีวภาพที่เราเชี่ยวชาญ

วิสัยทัศน์

Caring for the ones we love
ส่งมอบการดูแลและใส่ใจให้กับสิ่งที่เรารักด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพสาขาจุลินทรีย์

พันธกิจ

  • ลงมือทำผลิตภัณฑ์ด้วยใจรัก
  • ผสานกับองค์ความรู้ที่เราเชี่ยวชาญ
  • จุดประกายให้สังคมเปลี่ยนแปลง
  • ก่อเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

ประวัติองค์กร

2554
ก่อตั้งบริษัท

บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท เพื่อดำเนินการธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้กับโรงงานอาหารสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ในประเทศไทย

เน้นงานด้านการขายสินค้าคุณภาพที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

2555-2556
ขยายการลุงทุน

โรงงานผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP เพิ่มความมั่นใจในคุณภาพสินค้า

เพิ่มเงินลงทุนเพื่อเพิ่มช่องทางการขายไปยังต่างประเทศ

2557-2558
สร้างตราสินค้า

ปี 2557 เพิ่มการลงทุนเป็น 100 ล้านบาท เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพด้านจุลินทรีย์

ปี 2558 ขยายสายผลิตภัณฑ์ปลาป่นคุณภาพพรีเมียมภายใต้แบรนด์ “แปซิฟิก บลู” และ “แปซิฟิก ไวท์”

สื่อสารตัวตนผ่านช่องทางต่างๆ แบบ Offline รวมถึงการออกงาน Event

2559-2560
พัฒนางานวิจัยและผลิตภัณฑ์

ปี 2559 ดำเนินการหน่วยงานวิจัยและพัฒนาในเครือ SAS Group เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพด้านจุลินทรีย์

ปี 2560 วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับบำบัดน้ำและสิ่งแวดล้อม

ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและมาตรฐานต่างๆ และเริ่มเน้นการสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทาง online

2561-2562
การพัฒนาที่ยั่งยืนสู่สังคม

ปี 2561 วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำสำหรับครัวเรือน ขยายสายการผลิตอาหารเสริมโปรไบโอติกครบวงจร

ปี 2562 พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพิ่มบริการด้านสื่อประชาสัมพันธ์

ใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001

อนาคต
เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกด้านชีวนวัตกรรม

เรามุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพิ่มการบริการทุกทิศทาง และเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกด้านชีวนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความสุข

เรามุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพิ่มการบริการทุกทิศทาง และเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกด้าน
ชีวนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความสุข

นโยบายคุณภาพ

มุ่งเน้นสินค้านวัตกรรมและระดับบริการที่เหนือมาตรฐาน
ส่งมอบคุณค่าสร้างความพึงพอใจด้วยทีมงานมืออาชีพอย่างยั่งยืนสู่ระดับสากล