fbpx

สยาม อะกริ ซัพพลาย ร่วมใจไปงานวันกุ้งภาคกลางประจำปี

เมื่อวันที่ 22 -23 มิถุนายน ที่ผ่านมา บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  ณ บริเวณเขื่อนกระเสียว อ.ด่านช้าง และได้ร่วมออกบูทแสดงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์น้ำใน “งานวันกุ้งภาคกลาง ประจำปี ”  ณ โรงแรมวาสิฏฐี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  ซึ่งการจัดงานวันกุ้งภาคกลางประจำปี  ครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง จังหวัดสุพรรณบุรี กรมประมง สมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์ไทย และชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพ 4 ชมรม ได้แก่ ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี และสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติของจังหวัดสุพรรณบุรี และระดมสมองผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกุ้งไทย รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งไทย และส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้เพาะลี้ยงกุ้งในเขตภาคกลาง และผู้ประกอบธุรกิจต่อเนื่องให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ตามแนวทางการผลิตสัตว์น้ำที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมกับมีมาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้ซื้อในตลาดด้วย ภายในงานมีกชการประชุมสัญจรของสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยและการจัดงานสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “แหล่งผลิตสัตว์น้ำปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมมาตรฐานสากล” มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 สยาม อะกริ ซัพพลาย ได้จัดบูทแสดงผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารสำหรับสัตว์น้ำ อาทิเช่น ปลาป่น ไก่ป่น ถั่วหมัก น้ำมันปลา และผลิตภัณฑ์โปรไบโอติก ภายใต้ชื่อแบรนด์ “ไบโอติก แมกซ์ 2 ” ซองสีฟ้าสดใสใช้สำหรับเสริมไบโอติกในกุ้งเพื่อเข้าไปปรับสมดุลในลำไส้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมอาหารนำไปใช้ได้เร็วดีขึ้นมีจุลินทรีย์ที่ดีมากกว่าเชื้อที่ไม่ดี มีภูมิต้านทานทำให้กุ้งไม่เป็นโรค นอกจากนี้เรายังมีจุลินทรีย์สำเร็จรูปบำบัดบ่อเพาะเลี้ยง ภายใต้ชื่อแบรนด์ “อะควา เพรพ” ที่ใช้ได้ตั้งแต่การเตรียมบ่อจนกระทั่งตลอดระยะเวลาการเลี้ยงเพื่อส่งเสริมคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงให้ดีขึ้น และเรายังแจก “อะควา เพรพ” ให้ได้ไปทดลองใช้กันอีกด้วย ในงานนี้สยาม อะกริ ซัพพลาย ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเกษตรกรที่มาร่วมงาน