fbpx

บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทำนาปลูกข้าว “โครงการชวนคนเมืองปลูกข้าว”

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทำนาปลูกข้าว “โครงการชวนคนเมืองปลูกข้าว” ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำดื่มเทพนาคา ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา จัดโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวัตถุประสงค์ของงานต้องการให้คนเมืองที่เป็นผู้บริโภคมาพบกับชาวนาผู้ผลิตตัวจริง ได้มาเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตชาวนา และวิธีการทำนาตั้งแต่การปลูกข้าวแบบนาหว่าน การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ตลอดจนถึงการแปรรูป และรู้จักพันธุ์ข้าวที่นำมาปลูกคือ ข้าวพันธุ์ กข 43 เป็นข้าวที่เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่นาชลประทานภาคกลาง เป็นข้าวที่มีคุณภาพดีทั้งรสชาติและรถสัมผัสจึงตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคของคนเมืองได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคนเมืองเป็นอย่างมากโดยผู้ที่มาร่วมงานก็มากันแบบครอบครัว กลุ่มเพื่อน และภาคบริษัทต่างๆ รวมทั้ง สยาม อะกริ ซัพพลาย เองด้วย ทุกคนได้มาร่วมกันทำนากับครูชาวนา เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วก็จะได้ข้าวจากการปลูกกลับไปบริโภค ชาวนาก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้น พวกเราก็ดีใจอีกทั้งยังได้รับความรู้ความเข้าใจในการปลูกข้าวและได้ลงมือทำนาหว่านด้วยตนเองอย่างมีความสุขและสนุกสนาน  ทั้งนี้กิจกรรมจะมีอย่างต่อเนื่องโดยมีกำหนดการเปิดและเริ่มปลูกข้าวในวันที่ 23 มิถุนายน, มีพิธีทำขวัญข้าวในวันที่ 11 สิงหาคม, เก็บเกี่ยว 22 กันยายน และปิดลาน 24 พฤศจิกายน 2561

หากท่านใดสนใจกิจกรรมนี้ยังสมัครเข้าร่วมได้อีก โดยมีค่าลงทะเบียน ไร่ละ 14,000 บาท หรือรวมกลุ่มด้วยกันเองได้ถึง 5 คน เฉลี่ยรายละ 2,800 บาทต่อไร่ หรืองานละ 3,500 บาท ติดต่อสมัครได้ที่ Facebook : MA THAM NA (www.facebook.com/iGrowRice)
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำดื่มเทพนาคา ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.อยุธยา และ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อมูลเพิ่มเติม โทร.089-7888924 , 081-9465457 , 081-7269213

Facebook
Twitter