หน้าหลัก

craft2
PlayPlay
about-us
Pawly ภายใต้แบรนด์ bioCRAFT ของบริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด (SAS) ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Shih Tzu meeting ครั้งที่ 9
Pawly ภายใต้แบรนด์ bioCRAFT ของบริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด (SAS) ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Shih Tzu meeting ครั้งที่ 9
Pawly ภายใต้แบรนด์ bioCRAFT ของบริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด (SAS) ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Shih Tzu meeting ครั้งที่ 9
Pawly ภายใต้แบรนด์ bioCRAFT ของบริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด (SAS) ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Shih Tzu meeting ครั้งที่ 9
craft4
craft6
previous arrow
next arrow

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด หรือ SAS เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) จากจุดเริ่มต้นธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร สู่การริเริ่มนำเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านจุลินทรีย์ มาพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และผลของการค้นคว้าและพัฒนาคุณสมบัติของจุลินทรีย์สายพันธุ์ต่างๆ นำมาสู่แรงบันดาลใจในการต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพื่อดูแลสุขภาพของคน สัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม เรามุ่งมั่นใส่ใจในทุกกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของเรา

กลุ่มผลิตภัณฑ์

สร้างสรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพด้วยใจรัก

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ร่วมวิจัยและพัฒนา

นายวิเชียร ยงมานิตชัย

Mr. Wichien Yongmanitcahi

อํานวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

Director of Research and Development

wichien@siamagrisupply.com

ประวัติและผลงาน

มาตรฐานรับรอง

ประชาสัมพันธ์และบทความ

CSR

SAS เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Menopause Academic Conference 2024

CSR

SAS ร่วมแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์ หัวหน้าศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิจัยด้านโพรไบโอติก ได้รับประกาศเชิดชู “งานวิจัยและนวัตกรรมตัวอย่างที่สร้างผลกระทบสูง” พร้อมต่อยอดงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพรไบโอติกภายใต้แบรนด์ bioCRAFT ในงาน TRIUP Fair 2023

CSR

SAS ยกขบวนผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกภายใต้แบรนด์ bioCRAFT ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566

CSR

Pawly มอบผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกภายใต้แบรนด์ bioCRAFT สำหรับคนและสัตว์เลี้ยง ในงานสัมมนาและ Workshop ASIAN FUSION STYLE