หน้าหลัก

craft2
PlayPlay
about-us
SAS นำทัพ bioCRAFT ร่วมงานประชุมวิชาการกลางปี 66 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย “Smart O&G”
SAS นำทัพ bioCRAFT ร่วมงานประชุมวิชาการกลางปี 66 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย “Smart O&G”
Pawly ภายใต้แบรนด์ bioCRAFT ของบริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด (SAS) ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Shih Tzu meeting ครั้งที่ 9
Pawly ภายใต้แบรนด์ bioCRAFT ของบริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด (SAS) ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Shih Tzu meeting ครั้งที่ 9
craft4
craft6
previous arrow
next arrow

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด หรือ SAS เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) จากจุดเริ่มต้นธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร สู่การริเริ่มนำเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านจุลินทรีย์ มาพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และผลของการค้นคว้าและพัฒนาคุณสมบัติของจุลินทรีย์สายพันธุ์ต่างๆ นำมาสู่แรงบันดาลใจในการต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพื่อดูแลสุขภาพของคน สัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม เรามุ่งมั่นใส่ใจในทุกกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของเรา

กลุ่มผลิตภัณฑ์

สร้างสรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพด้วยใจรัก

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ร่วมวิจัยและพัฒนา

นายวิเชียร ยงมานิตชัย

Mr. Wichien Yongmanitcahi

อํานวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

Director of Research and Development

wichien@siamagrisupply.com

ประวัติและผลงาน

มาตรฐานรับรอง

ประชาสัมพันธ์และบทความ

CSR

SAS ร่วมแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์ หัวหน้าศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิจัยด้านโพรไบโอติก ได้รับประกาศเชิดชู “งานวิจัยและนวัตกรรมตัวอย่างที่สร้างผลกระทบสูง” พร้อมต่อยอดงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพรไบโอติกภายใต้แบรนด์ bioCRAFT ในงาน TRIUP Fair 2023

CSR

SAS ยกขบวนผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกภายใต้แบรนด์ bioCRAFT ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566

CSR

Pawly มอบผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกภายใต้แบรนด์ bioCRAFT สำหรับคนและสัตว์เลี้ยง ในงานสัมมนาและ Workshop ASIAN FUSION STYLE

CSR

SAS ยกกองทัพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพรไบโอติกเพื่อสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ bioCRAFT สนับสนุนงานประชุมสมาคมเภสัชกร จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566