SAS เปิดโรงงานต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ และนวัตกรรมสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 คณะอาจารย์และนักศึกษา กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์
และนวัตกรรมสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าเยี่ยมชม โรงงานผลิตอาหารเสริมโพรไบโอติก มาตรฐาน อย. ของบริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด หรือ SAS โดยมี คุณกฤษดา จันทร์เจือมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดร.วิเชียร ยงมานิตชัย ที่ปรึกษาด้านวิจัย R&D นำทีม ร่วมด้วยนักโภชนาการจากแบรนด์ bioCRAFT ให้การต้อนรับ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ แขนงจุลินทรีย์ และหารือเกี่ยวกับการทำงานวิจัย สำหรับนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ทั้งนี้บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ยังมีแผนขยายธุรกิจอาหารเสริมโพรไบโอติกเพื่อรองรับความต้องการอันหลากหลายของกลุ่มคนรักสุขภาพ ด้วยโรงงานและองค์ความรู้ที่เราเชี่ยวชาญ