SAS ร่วมแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์ หัวหน้าศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิจัยด้านโพรไบโอติก ได้รับประกาศเชิดชู “งานวิจัยและนวัตกรรมตัวอย่างที่สร้างผลกระทบสูง” พร้อมต่อยอดงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพรไบโอติกภายใต้แบรนด์ bioCRAFT ในงาน TRIUP Fair 2023

บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด หรือ SAS ขอร่วมแสดงความยินดี รศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์ หัวหน้าศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิจัยด้านโพรไบโอติก มศว ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติ “งานวิจัยและนวัตกรรมตัวอย่างที่สร้างผลกระทบสูง” โดย ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ในงาน TRIUP Fair 2023 มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2566 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5

SAS หนึ่งในองค์กรเอกชน ร่วมผลักดันงานวิจัยของ รศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์ ที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับในวงกว้างนำไปสู่การใช้งานในเชิงพาณิชย์ โดยทีมงาน bioCRAFT และ รศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์ ได้ร่วมพัฒนางานวิจัยพร้อมต่อยอดจากงานวิจัยออกมาสู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพรไบโอติก bioHEPA โพรไบโอติกมีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล ลดการอักเสบของตับที่จะนำไปสู่การเกิดโรคไขมันพอกตับ เหมาะสำหรับผู้มีภาวะคอเลสเตอรอลสูง และ bioCAP Plus SEA BUCKHORN

โพรไบโอติกเพื่อจุดซ่อนเร้น ภายใต้แบรนด์ bioCRAFT โดยใช้โพรไบโอติกสายพันธุ์ไทยของงานวิจัย รศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์ ที่วิจัยและพัฒนานวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 15 ปี และได้เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้ร่วมในงานวิจัยครั้งนี้

SAS ให้ความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โพรไบโอติก เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างมีสุข

#SASgroup #SASCorporate #biocraft #probiotic #bioHEPA # bioCAPPlusSEABUCKHORN #โพรไบโอติกต้องbioCRAFT #TRIUPFair2023 #รศ.ดร.มาลัย