fbpx

 SAS ร่วมมือ PedEx ขยายช่องทางธุรกิจผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง 

author : SAS Team

News & Events

Date : 10 Aug 22

        บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด หรือ SAS ดำเนินการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกสำหรับสัตว์เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าร่วมปรึกษากับ น.สพ. ศรัณย์ ชาติยานนท์ ผู้อำนวยการ และ สพ.ญ.วิรดา วิริยกิจจา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดจากบริษัท เพ็ดเอ็กซ์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงถึงแนวทางการขยายช่องทางธุรกิจผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกสำหรับสัตว์เลี้ยงที่กำลังเป็นที่นิยมในตลาด รวมทั้งพาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตโรงงานผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะของบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน โดยมีคุณกฤษดา จันทร์เจือมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำทีม ดร.วิเชียร ยงมานิตชัย ที่ปรึกษาด้านวิจัย R&D ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2565  

        SAS ลงมือทำทุกสิ่งด้วยความรักและความตั้งใจจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นำความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์และการบริการที่ทำให้สังคมพัฒนาไปพร้อมกันด้วยเทคโนโลยีชีวภาพที่เราเชี่ยวชาญ

Facebook