SAS ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรไบโอติก ณ งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา

[ux_banner bg=”12153″ bg_size=”original”]

[/ux_banner]
[row style=”collapse” width=”full-width” h_align=”center” padding=”20px 0px 0px 0px”]

[col span=”4″ span__sm=”8″ align=”left”]

author : SAS Team

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”4″ align=”center”]

[ux_text text_align=”left” text_align__sm=”left”]

▌News & Events
[/ux_text]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”6″ align=”center”]

[ux_text text_align__sm=”left”]

Date : 15 NOV 22

[/ux_text]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[share title=”Share On” style=”small” align=”right” scale=”87″]

[/col]

[/row]
[gap]

[row h_align=”center”]

[col span=”8″ span__sm=”12″]

บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด หรือ SAS นำทีมพนักงานยกทัพร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรไบโอติกเพื่อสุขภาพในรูปแบบต่างๆ อาทิ ไบโอซ็อต, ไบโอแคป และมิลกี้ โปร ณ งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565ที่ผ่านมา ซึ่งงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 จัดขึ้นโดยสมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจภาคตะวันออก มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจาก 8 จังหวัดประกอบไปด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการ และส่งเสริมการนำเทคโนโลยี องค์ความรู้ต่างๆ นำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเวชภัณฑ์ ทั้งนี้นอกจากการจัดแสดงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรไบโอติกเพื่อสุขภาพ ภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ แนวทางการรักษาและการให้คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย 

[row_inner style=”small”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”12154″]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”12155″]

[/col_inner]

[/row_inner]

SAS หนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีชีวภาพนำองค์ความรู้เฉพาะด้านที่เราเชี่ยวชาญพร้อมทีมวิจัยมาพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกเพื่อดูแลสุขภาพคนไทยให้มีร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ ลดความเสี่ยงการเกิดโรคภัยไข้เจ็บในภายภาคหน้า

[row_inner style=”small”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”12156″]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”12157″]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]