SAS นำทัพ bioCRAFT ร่วมงานประชุมวิชาการกลางปี 66 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย “Smart O&G”

บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด หรือ SAS นำผลิตภัณฑ์โพรไบโอติก bioCRAFT เข้าร่วมจัดแสดงและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ณ งานประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2566 โดยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “Smart O&G”

งานประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2566 ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สูตินรีแพทย์ พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ พยาบาล และผู้ติดตาม ร่วมหาแนวทางการรักษาที่ก้าวหน้า โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งแบรนด์ bioCRAFT ได้รับความสนใจจากแพทย์จำนวนมาก สำหรับใช้เป็นทางเลือกดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ แบรนด์ยังได้นำผลิตภัณฑ์ทดลองส่งมอบให้กับทีมแพทย์เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย โดยงานจัดขึ้น ณ โรงแรมดุสิตธานีพัทยา

SAS พร้อมเดินหน้าพัฒนา ร่วมยกระดับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์โพรไบโอติกจากงานวิจัยและความร่วมมือของมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานระดับประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ทุกคนมีสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน