SAS จับมือกับ โรงพยาบาลเอกชัย ร่วมกันผลักดันผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกสายพันธุ์ไทยภายใต้แบรนด์ bioCRAFT

บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด หรือ SAS จับมือกับ โรงพยาบาลเอกชัย ร่วมกันผลักดันผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกสายพันธุ์ไทยภายใต้แบรนด์ bioCRAFT นำโดย รศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์ หัวหน้าศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิจัยด้านโพรไบโอติก มศว และนักวิชาการ ร่วมบรรยายความรู้ ความสำคัญและประโยชน์ของโพรไบโอติกให้กับคณะแพทย์ อาจารย์ ที่สนใจมากกว่า 40 ท่าน ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Probiotics ทางเลือกใหม่ในการรักษา สู่สุขภาพดีแบบองค์รวม”

โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับผลงานวิจัยโพรไบโอติกเชิงลึก กลไกการทำงานของโพรไบโอติกที่มีผลต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย การลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลที่อาจนำไปสู่ภาวะเสี่ยงต่อโรคไขมันพอกตับในอนาคต พร้อมกับนำเสนอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพรไบโอติกในรูปแบบต่างๆ เช่น แคปซูล ตอกเม็ด ผงกรอกปากและผงชงดื่ม ให้เป็นอีกทางเลือกใหม่ เพื่อสุขภาพที่ดีจากธรรมชาติ

ในปัจจุบันนับว่าโพรไบโอติกเริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากขึ้น ทั้งนี้ SAS จึงไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคไปพร้อมกับการร่วมวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันผลของโพรไบโอติกสายพันธุ์ไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

SAS หนึ่งผู้นำทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มองเห็นความสำคัญในเรื่องของสุขภาพ จึงมุ่งมั่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพรไบโอติกเพื่อสุขภาพ โดยนักวิจัยและทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง เพื่อให้คนไทยทุกคนสุขภาพดีกันถ้วนหน้าในระยะยาว