fbpx

 SAS จับมือ ม.แม่ฟ้าหลวง ผนึกกำลังร่วมต่อยอดงานวิจัยทางด้านชีวภาพจากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ผู้บริโภค 

author : SAS Team

News & Events

Date : 10 Aug 22

        เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด หรือ SAS เข้ารับฟังการบรรยายงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยดร.อมร โอวาทวรกิจ จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนิตา แจ่มยวง ให้คำปรึกษาเรื่อง พรีไบโอติกจากข้าวงอกร่วมกับเห็ดนางฟ้าเพื่อลดภาวะสมองเสื่อมและเสริมภูมิคุ้มกัน, ดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจงให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงผึ้งเพื่อต่อยอดเป็นสินค้าทางการเกษตร ทั้งนี้ดร.อมร พาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Microbial product and Innovation (MP&I) , Excellent center of fungal researchและชมผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมทั้งร่วมเเลกเปลี่ยนความรู้ ต่อย

       SAS ลงมือทำทุกสิ่งด้วยความรักและความตั้งใจจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นำความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์และการบริการที่ทำให้สังคมพัฒนาไปพร้อมกันด้วยเทคโนโลยีชีวภาพที่เราเชี่ยวชาญ 

Facebook