SAS คว้ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจ Best Supplier 2023

บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด หรือ SAS คว้ารางวัล Best Supplier 2023 จาก grobest ผู้นำในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สะท้อนถึงคุณภาพและบริการที่ได้รับความเชื่อมั่นในแวดวงการเกษตรไปจนถึงผู้บริโภคตลอดปี 2566 โดยมี คุณกฤษดา จันทร์เจือมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้ารับรางวัล

บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ยึดมั่นในการให้ความสำคัญและใส่ใจทุกกระบวนการผลิต เพื่อคุณภาพ ความสะอาด ปลอดภัยระดับมาตรฐานสากล เป็นเวลากว่าทศวรรษที่เราตั้งใจพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสากล ควบคู่ไปกับ mega trend ในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายให้การดูแลสุขภาพองค์รวมที่สอดรับกับวิถีชีวิตประจำวันของผู้คนเพื่อความสุขที่ยั่งยืนด้วยผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ตอบโจทย์อย่างรอบด้าน