fbpx

“เรืองเจริญฟาร์ม” ฟาร์มไก่ไข่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดลำพูน

เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาพวกเราทีมงาน บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ได้เดินทางไปจังหวัดลำพูน เพื่อเยี่ยมเยียนลูกค้า คุณเรือง ไชยเทพ เจ้าของ “เรืองเจริญฟาร์ม” ฟาร์มไก่ไข่ที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ โปรไบโอติก หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ไบโอติก แมกซ์ 2” (Biotic Max 2) ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อติดตามผลหลังการใช้จริงจากลูกค้า เพื่อนำผลมาทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นไปและตรงกับความต้องการของลูกค้า และเมื่อถามถึงผลที่เกิดขึ้นหลังการใช้จริงก็ได้รับการตอบกลับมาว่า ไบโอติก แมกซ์ 2 เป็นที่น่าประทับใจ จึงทำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ “ไบโอติก แมกซ์ 2” มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

“คุณเรือง ไชยเทพ” บุคคลที่ใครๆ ก็รู้จักกันดีอยู่แล้วในวงการไก่ไข่ เพราะคุณเรืองเริ่มอาชีพเลี้ยงไก่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โดยการเลี้ยงสมัยก่อนเป็นแบบฟาร์มเปิด และดูแลจัดการฟาร์มด้วยตนเองมาโดยตลอด จึงทำให้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ไข่เป็นอย่างมากและได้รู้ลึกถึงการจัดการดูแลและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันที ปัจจุบันทำการเลี้ยงไก่ไข่แบบฟาร์มปิดอยู่ 2 เล้า ขึ้นกรงแบบคอนโดเลี้ยงในระบบ อีแว๊ป (Evap) มีจำนวนไก่ไข่ 75,000 ตัว และ ไก่รุ่น 38,000 ตัว ผลผลิตไข่ไก่ที่ได้ก็อยู่ประมาณ 20,000 กว่าฟอง ในเรื่องของอาหารเลี้ยงไก่ได้ทำการผสมอาหารใช้เอง และใช้ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกร่วมด้วยเพื่อช่วยเสริมในเรื่องการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในไก่ โดยใช้ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติก “ไบโอติก แมกซ์ 2” ในสัดส่วนครึ่งกิโลกรัมต่อการผสมอาหารสัตว์ 700 กิโลกรัมและใช้อย่างต่อเนื่อง ผลผลิตไข่ไก่ที่ได้ออกมานั้นก็ส่งเข้าที่ศูนย์จำหน่ายไข่หน้าฟาร์ม ซึ่งตอนนี้มีเครื่องคัดไข่ถึง 3 เครื่อง ซื้อมาราคาประมาณ 350,000 บาท สามารถทำการคัดไข่ไก่ได้ถึงวันละ 60,000 กว่าฟอง การเปิดศูนย์จำหน่ายไข่ไก่ก็เน้นจำหน่ายแบบค้าส่งเป็นหลัก ไม่เน้นขายปลีก เพราะต้องการให้พ่อค้าแม่ค้าที่มาซื้อนั้นได้นำไปกระจายขายต่อผู้บริโภคเองได้ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่มาซื้อก็มาจากจังหวัดใกล้เคียงคือ เชียงราย แพร่ และลำพูน ส่วนรายย่อยที่มาซื้อเองที่ศูนย์จำหน่ายก็จะเป็นลูกค้าที่มีบ้านอยู่ใกล้ๆ และลูกค้าที่มาซื้อนั้นก็จะเป็นลูกค้าประจำเพราะติดใจในเรื่องของ ผิวเปลือกไข่สวย

ด้านความปลอดภัย มีการจัดการแยกพื้นที่ส่วนของฟาร์มเลี้ยง และศูนย์จำหน่ายไข่ออกจากกันอย่างชัดเจนถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และมีการตรวจตราสังเกตทุกรายละเอียดปลีกย่อยอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเรื่องการเข้าออกฟาร์ม รถขนส่งที่เข้าออกส่งวัตถุดิบ ต้องฆ่าเชื้อทุกครั้งที่เข้าออก การทำความสะอาดทุกอย่างที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ก็จะถูกจัดการดูแลอย่างใกล้ชิดให้มีความปลอดภัยไม่ปนกันเพื่อป้องกันการเกิดโรคเข้าสู่ฟาร์มเลี้ยงไก่ และในทุกๆ เดือนทางปศุสัตว์ก็จะเข้ามาศูนย์จำหน่ายไข่และนำไข่ไก่ไปตรวจเป็นประจำทุกเดือน

แผนในอนาคต – จากสภาวะข่าวการเลี้ยงและราคาในปัจจุบันที่เกิดขึ้นทุกคนก็รู้กันอยู่แล้ว ทางคุณเรืองก็จะค่อยๆ ปรับยุทธวิธีการเลี้ยงไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน และมีแผนสร้างโกดังใหม่่เพิ่มเพื่อเอาเครื่องตีข้าวโพดและเครื่องผสมอาหารจากฟาร์มที่หางดงย้ายมา

WordPress Lightbox