fbpx

เตรียมบ่อดี มีกําไร

author : ทีมวิชาการ SAS

News & Events

Date : 20 Oct 2021

        ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 นอกจากปัญหาในเรื่องของต้นทุนการผลิตที่สูง เกษตรกรต้องฝ่าฟันกับสภาพฝนฟ้าอากาศ โรคระบาดระหว่างการเลี้ยง ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้เลี้ยงกุ้งเองประสบเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว สถานการณ์โควิด – 19 ที่ยาวนานในครั้งนี้ยังทำให้เกิดการชะลอตัวสะสมของอุตสาหกรรมกุ้งไทย ซึ่งส่งผลทำให้ราคาขายตกต่ำกว่าต้นทุนที่ใช้ในการเลี้ยงจากการขาดเสถียรภาพของราคา

         วิธีการที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสามารถช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาในการเลี้ยงกุ้งดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับการปรับตัวในยุค New Normal นี้ วันนี้ทาง SAS จึงอยากเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านได้เห็นถึงความสำคัญและรายละเอียดขั้นตอนในการเตรียมบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

        การเลี้ยงกุ้งให้ประสบผลสำเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน เช่น สายพันธุ์ลูกกุ้ง ประสบการณ์ ความรู้ ความเอาใจใส่ การปรับตัวและการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เหมาะสมกับการเลี้ยงในพื้นที่ของตนเอง แต่ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งที่หลายคนอาจมองข้ามแต่นับว่าเป็นพื้นฐานและมีความสำคัญต่อผลผลิตและการเลี้ยงเป็นอย่างมากคือเรื่อง ‘การเตรียมบ่อที่ดี’ ซึ่งการเตรียมบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ฆ่าเชื้อโรคจากรอบการเลี้ยงก่อนหน้าและกำจัดศัตรูของกุ้ง เช่น หอย ลูกปลา
2. ปรับให้คุณภาพน้ำและดินเหมาะแก่การอาศัยของสัตว์น้ำ

        ดังนั้นการเตรียมบ่อที่ดีนี้จะทำให้ง่ายต่อการจัดการในระหว่างการเลี้ยง เนื่องจากส่งผลทั้งในเรื่องของโรคจากแบคทีเรียและการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำในบ่อโดยตรง

        ขั้นตอนแรกภายหลังจากจับกุ้งขายแล้ว ต้องกำจัดเลนพื้นบ่อเนื่องจากบริเวณใต้ผิวดินลงไปมีปริมาณออกซิเจนละลายอยู่น้อยมาก การย่อยสลายสารอินทรีย์เกิดขึ้นได้ช้า และเกิดผลผลิตเป็นแก๊สพิษ เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ มีเทน แอมโมเนีย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรค หลังจากนั้นสามารถเริ่มเตรียมบ่อได้ตามขั้นตอน ดังนี้

        ขั้นตอนแรกภายหลังจากจับกุ้งขายแล้ว ต้องกำจัดเลนพื้นบ่อเนื่องจากบริเวณใต้ผิวดินลงไปมีปริมาณออกซิเจนละลายอยู่น้อยมาก การย่อยสลายสารอินทรีย์เกิดขึ้นได้ช้า และเกิดผลผลิตเป็นแก๊สพิษ เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ มีเทน แอมโมเนีย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรค หลังจากนั้นสามารถเริ่มเตรียมบ่อได้ตามขั้นตอน ดังนี้

        ผลิตภัณฑ์ Aqua Prep และ ผลิตภัณฑ์ Aqua Prime เป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สำเร็จรูปประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์ที่ผ่านการวิจัยพัฒนา มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำตั้งแต่ระยะการเตรียมบ่อและระหว่างการเพาะเลี้ยง โดยจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ Aqua Prep และ ผลิตภัณฑ์ Aqua Prime สามารถทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน (pH และระดับออกซิเจนในน้ำ) ซึ่งจุลินทรีย์ทั้งหมดถูกคัดแยกมาจากอาหารพื้นบ้านของประเทศไทยจึงมีความปลอดภัยสูงทั้งต่อผู้ใช้และระบบนิเวศ

        ทาง SAS ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านเพื่อให้ผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากเช่นนี้ เราพร้อมสนับสนุนและนำนวัตกรรมด้านจุลินทรีย์ทางธรรมชาติซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เราเชี่ยวชาญมาช่วยลดปัญหาการสะสมของสารอินทรีย์ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมบ่อและระหว่างการเลี้ยง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสัตว์น้ำ เกษตรกรผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

        ขั้นตอนแรกภายหลังจากจับกุ้งขายแล้ว ต้องกำจัดเลนพื้นบ่อเนื่องจากบริเวณใต้ผิวดินลงไปมีปริมาณออกซิเจนละลายอยู่น้อยมาก การย่อยสลายสารอินทรีย์เกิดขึ้นได้ช้า และเกิดผลผลิตเป็นแก๊สพิษ เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ มีเทน แอมโมเนีย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรค หลังจากนั้นสามารถเริ่มเตรียมบ่อได้ตามขั้นตอน ดังนี้

        ผลิตภัณฑ์ Aqua Prep และ ผลิตภัณฑ์ Aqua Prime เป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สำเร็จรูปประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์ที่ผ่านการวิจัยพัฒนา มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำตั้งแต่ระยะการเตรียมบ่อและระหว่างการเพาะเลี้ยง โดยจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ Aqua Prep และ ผลิตภัณฑ์ Aqua Prime สามารถทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน (pH และระดับออกซิเจนในน้ำ) ซึ่งจุลินทรีย์ทั้งหมดถูกคัดแยกมาจากอาหารพื้นบ้านของประเทศไทยจึงมีความปลอดภัยสูงทั้งต่อผู้ใช้และระบบนิเวศ

        ทาง SAS ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านเพื่อให้ผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากเช่นนี้ เราพร้อมสนับสนุนและนำนวัตกรรมด้านจุลินทรีย์ทางธรรมชาติซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เราเชี่ยวชาญมาช่วยลดปัญหาการสะสมของสารอินทรีย์ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมบ่อและระหว่างการเลี้ยง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสัตว์น้ำ เกษตรกรผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน