กลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุดิบและอาหารสัตว์คุณภาพพรีเมียม

กลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุดิบและอาหารสัตว์คุณภาพพรีเมียม

SAS สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สำหรับสัตว์เศรษฐกิจ เราตระหนักถึงความยั่งยืนจึงนำเทคโนโลยีชีวภาพสาขาจุลินทรีย์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มธุรกิจเกษตรซึ่งครอบคลุมด้านปศุสัตว์ทั้งหมด โดยเริ่มต้นที่วัตถุดิบอาหารปลอดภัยจากสารตกค้าง มุ่งเน้นสร้างสมดุลระบบนิเวศของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อป้องกันเชื้อก่อโรคและลดการใช้สารเคมี

สินค้าแนะนำสำหรับคุณ

ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์น้ำ

อาหารเสริมโปรตีน

พี – ไดเจส

กากถั่วเหลืองที่ผ่านเทคโนโลยี Hydrolysed จบได้โปรตึนขนาดเล็ก ย่อยง่าย เหมาะสำหรับสัตว์ทุกช่วงวัย

โปรตีนจากสัตว์

พลังงานจากพืช

โปรตีนจากพืช

วัตถุดิบอาหารและอาหารสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศ

แร่ธาตุ

อื่นๆ