Pawly ร่วมสนับสนุนและจัดเเสดงผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกสำหรับสัตว์เลี้ยง ณ งาน VRVC 2023 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Pawly ภายใต้แบรนด์ bioCRAFT ของบริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ร่วมสนับสนุนและออกบูธจัดเเสดงผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกสำหรับสัตว์เลี้ยงในงาน The 15th VPAT Regional Veterinary Congress (VRVC 2023) การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 28 ตั้งแต่วันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดขึ้นโดยสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนความรู้ในการดูแลสัตว์เลี้ยงโดยวิทยากรระดับโลกมากมายในหัวข้อต่างๆ เช่น การวินิจฉัยภาพ, โรคติดเชื้อทางตาจักษุวิทยาการผ่าตัด, การทำสำเนาทางคลินิกเป็นต้น

SAS หนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีชีวภาพนำองค์ความรู้ที่เราเชี่ยวชาญพัฒนาผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกสำหรับสัตว์เลี้ยงเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับสัตว์เลี้ยง และสร้างความสุขความสบายใจให้กับผู้เลี้ยงสัตว์ ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร “ส่งมอบการดูแลสุขภาพดีอย่างยั่งยืนให้แก่สิ่งที่เรารักผ่านนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพสาขาจุลินทรีย์” ผ่านผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกที่ดีมีคุณภาพ ภายใต้แบรนด์ bioCRAFT อย่างต่อเนื่อง

Sasgroup #SASCorporate #probiotic #bioCRAFT #Pawly #VRVC2023 #VPET