Pawly มอบผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกภายใต้แบรนด์ bioCRAFT สำหรับคนและสัตว์เลี้ยง ในงานสัมมนาและ Workshop ASIAN FUSION STYLE

ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง Pawly หนึ่งในเครือธุรกิจภายใต้แบรนด์ bioCRAFT ของบริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด สนับสนุนผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกสำหรับคนและสัตว์เลี้ยงในงานสัมมนา ASIAN FUSION STYLE ณ  Socialpack Co-working Space เมื่อวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

โดยได้มีการอบรมทฤษฎีในการตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง และเทคนิคการตัดขน สไตล์เอเชี่ยนฟิวชั่น โดยคุณ Valerie Khoo ผู้อำนวยการ P.I.G.A. (Pet  Icon Grooming Academy) ผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดตกแต่งขนสุนัขระดับโลก บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกสำหรับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างมาก

SAS รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนงานสัมมนาในครั้งนี้ เรามุ่งมั่นส่งเสริมกิจกรรมเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ให้ทุกคนสามารถเพิ่มความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญ และ เสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงของคนและสัตว์เลี้ยงผ่านนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพสาขาจุลินทรีย์ที่เราเชี่ยวชาญ

ขอขอบคุณ คุณวลัยภัทร พรประเสริฐสม ปฎิคม Hostess ชมรมพัฒนาช่างตัดแต่งขนสุนัขแห่งประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลการันตีจากการแข่งขัน Asian Fusion Curly – Coated Category, Groomers to Win Online รวมถึงเป็นเจ้าของร้านตัดแต่งขนสุนัข Happy Grooming Shop & Homestay ที่ได้ให้โอกาสเรามา ณ ที่นี้

#Sasgroup #SASCorporate #probiotic #bioCRAFT #Pawly #Asianfusionstyle