Pawly ภายใต้แบรนด์ bioCRAFT ของบริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด (SAS) ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Shih Tzu meeting ครั้งที่ 9

Pawly ภายใต้แบรนด์ bioCRAFT ของบริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด (SAS) ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Shih Tzu meeting ครั้งที่ 9 ณ SORTREL’s Cottage พระราม3 ภายในงานมีสุนัขชิห์สุและเจ้าของเข้าร่วมกว่า 70 บ้าน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน โดย pawly ได้มีกิจกรรมให้ความรู้และข้อมูลด้านความสำคัญของโพรไบโอติกกับสัตว์เลี้ยง นอกจากนั้นยังได้นำโปรโมชั่นพิเศษๆจาก pawly ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงผสมโพรไบโอติกมาลดพิเศษมากมายภายในงานอีกด้วย

SAS หนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีชีวภาพนำองค์ความรู้ที่เราเชี่ยวชาญพัฒนาผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกสำหรับสัตว์เลี้ยงเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับสัตว์เลี้ยง และสร้างความสุขความสบายใจให้กับผู้เลี้ยงสัตว์ ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร “ส่งมอบการดูแลสุขภาพดีอย่างยั่งยืนให้แก่สิ่งที่เรารักผ่านนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพสาขาจุลินทรีย์” ผ่านผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกที่ดีมีคุณภาพ ภายใต้แบรนด์ bioCRAFT pawly อย่างต่อเนื่อง