SAS ได้รับเชิญเข้าร่วมงานพิธีเปิดตัวโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทค (BBF) มาตรฐานสากล ในฐานะผู้ประกอบการที่นำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของ สวทช. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติก

บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด หรือ SAS หนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีชีวภาพสาขาจุลินทรีย์ นำโดยคณะกรรมการผู้จัดการ คุณกฤษดา จันทร์เจือมาศ และทีมงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพรไบโอติกภายใต้แบนรด์ bioCRAFT รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทค (BIOTEC Bioprocessing Facility – BBF) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการดำเนินงานวิจัยด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในระดับกึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลอย่าง Codex GHPs และ HACCP รองรับการทำวิจัยร่วมกับภาคเอกชน และงานให้บริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และเร่งผลักดันการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio Circular Green Economy)  จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม กทม. อาคารพระจุลจอมเกล้า ชั้น 1

โดย SAS ใช้องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของนักวิจัยไบโอเทค สวทช. และเครื่องมือที่ทันสมัยจากโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทค สร้างสรรค์ “ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติก bioHEPA” ภายใต้แบรนด์ bioCRAFT ที่มีคุณสมบัติช่วยลดความเสี่ยงโอกาสในการเกิดโรคไขมันพอกตับและลดคอเรสเตอรอล โดยในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกแบรนด์ bioCRAFT ดำเนินตามนโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ความยั่งยืน

ภายในงานมีการกล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดตั้งโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทค (BBF) โดย ดร.วรรพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ ดร.กอบกุล เหล่าเท้ง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหารไบโอเทค สวทช. ในฐานะผู้จัดการโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทค (BBF) เล่าถึงกระบวนการ ความพร้อมสำหรับให้บริการการผลิต หลังจากนั้นงานแถลงข่าวเสร็จสิ้น ได้มีการเดินชมบูธผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการและให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

SAS คิดคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักจึงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกเพื่อดูแลสุขภาพคนไทย โดยนำองค์ความรู้เฉพาะด้านที่เราเชี่ยวชาญพร้อมทีมวิจัยคัดสรรเฉพาะจุลินทรีย์โพรไบโอติกที่มีคุณภาพจากศูนย์วิจัยของเราเอง และผลิตกับโรงงานที่ได้รับมาตรฐานสากล มีเครื่องมือที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย เพื่อส่งมอบผลิตโพรไบโอติกที่ดีมีคุณภาพสู่บริโภค