SAS ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรไบโอติก ณ งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา

บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด หรือ SAS นำทีมพนักงานยกทัพร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรไบโอติกเพื่อสุขภาพในรูปแบบต่างๆ อาทิ ไบโอซ็อต, ไบโอแคป และมิลกี้ โปร ณ งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565ที่ผ่านมา ซึ่งงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 จัดขึ้นโดยสมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจภาคตะวันออก มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจาก 8 จังหวัดประกอบไปด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการ และส่งเสริมการนำเทคโนโลยี องค์ความรู้ต่างๆ นำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเวชภัณฑ์ ทั้งนี้นอกจากการจัดแสดงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรไบโอติกเพื่อสุขภาพ ภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ แนวทางการรักษาและการให้คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย 

SAS หนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีชีวภาพนำองค์ความรู้เฉพาะด้านที่เราเชี่ยวชาญพร้อมทีมวิจัยมาพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกเพื่อดูแลสุขภาพคนไทยให้มีร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ ลดความเสี่ยงการเกิดโรคภัยไข้เจ็บในภายภาคหน้า