SASร่วมลงนามสัญญาระหว่างมศว.เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตใช้สิทธิผลงานจุลินทรีย์โพรไบโอติก

บริษัท​ สยาม​ อะกริ​ ​ซัพพลาย​ จำกัด​ หรือ SAS หนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีชีวภาพสาขาจุลินทรีย์ นำโดยคณะกรรมการผู้จัดการ คุณกฤษดา จันทร์เจือมาศ และ คุณธวัชชัย อรรจน์สาธิต เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานจุลินทรีย์โพรไบโอติกระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นผลงานที่ประดิษฐ์โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์ สังกัดคณะแพทย์ศาสตร์ โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ให้เกียรติเป็นประธานพิธีลงนามสัญญา พร้อมด้วยคณะนักวิจัย และทีมงานบริษัทร่วมเป็นสักขีพยาน วันพุธที่ 2 พฤจิกายน 2565 ณ ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร 3 (อาคารหอจดหมายเหตุ หอเกียรติยศ)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีการถ่ายรูปร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึก

SAS พร้อมเดินหน้าพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกและพรีไบโอติกโดยการสนับสนุนผลงานการประดิษฐ์จุลินทรีย์สายพันธุ์ไทยประสิทธิภาพสูงที่เหมาะสมกับระบบทางเดินอาหารของคนไทย จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยภายในประเทศ ซึ่งในอนาคตอันใกล้ อาจมีผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกที่ใช้โพรไบโอติกสายพันธุ์ไทยวางจำหน่ายเร็วๆ นี้