fbpx

Microbiome ต่อการรักษาสัตว์เลี้ยง

Microbiomes เรานิยมใช้เรียกสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดอนุภาคเล็กมากๆที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศ เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส หรือ โปรโตซัว นับพันล้านตัวที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศรวมถึงภายในร่างกายของคน และสัตว์เลี้ยงที่เรารักด้วย ไม่ว่าจะเป็นตามผิวหนัง ช่องปาก ทางเดินหายใจ หรือ ทางเดินอาหาร เป็นต้น แต่ละตำแหน่งชนิดของ Microbiomes จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามแต่ละชนิด และปริมาณของไมโครไบโอมที่อาศัยอยู่

ในอดีตเรารู้จักประโยชน์จากไมโครไบโอมในสัตว์เลี้ยงค่อนข้างน้อย ทำให้เมื่อสัตว์มีอาการป่วยเรามักนิยมใช้ยาต้านจุลชีพต่างๆ ในการจัดการปัญหา เช่น การแก้ปัญหาท้องเสียในสัตว์เลี้ยง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาอื่นตามมา เช่น การดื้อยาปฏิชีวนะ การเกิดอาการแพ้ยาปฏิชีวนะ และการสูญเสียสภาวะสมดุลของลำไส้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกิดแบบเรื้อรัง และ ยากต่อการแก้ไข

ในปัจจุบันเราได้ศึกษาประโยชน์ของไมโครไบโอมเพิ่มขึ้น และเรียนรู้ว่าไมโครไบโอมมีประโยชน์มากมาย และสามารถนำมาใช้ในการรักษาโรคบางชนิดได้ เช่น ปัญหาเรื่องถ่ายเหลว ภาวะสำไส้อักเสบ ใช้ในการเสริมภูมิต้านทาน และป้องกันการติดเชื้อในลำไส้ได้ นอกจากประโยชน์ในการแก้ไขภาวการณ์เกิดโรคต่างๆ ได้แล้ว ยังช่วยลดโอกาสการเกิดเชื้อดื้อยาได้อย่างมีนัยสำคัญ

ในทางสัตวแพทย์เรานิยมใช้ไมโครไบโอมจัดการเรื่องปัญหาระบบทางเดินอาหาร จึงเรียนรู้ว่าไมโครไบโอมนอกจากจะช่วยเป็นเกราะป้องกันไม่ให้แบคทีเรียก่อโรคเข้ามาทำลายผนังลำไส้แล้ว ยังช่วยย่อยอาหาร สังเคราะห์วิตามิน และ กรดไขมันบางชนิด ให้กับร่างกายสัตว์เลี้ยงของเราได้ บำรุงผนังลำไส้ให้แข็งแรง  นอกจากนั้นยังพบข้อมูลด้านระบบภูมิคุ้มกันว่า  ไมโครไบโอมสามารถทำงานร่วมกับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ช่วยให้หลั่งสารต้านเชื้อก่อโรคบางชนิดออกมาต่อสู้กับเชื้อก่อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมภูมิคุ้มกันโดยรวมของร่างกายสัตว์เลี้ยงของเราอีกด้วย

จากบทความดังกล่าวข้างต้น ผสานกับองค์ความรู้ที่เราเชี่ยวชาญ Pawly ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงภายใต้แบรนด์ Biocraft ได้เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์อันมากมายของไมโครไบโอมนี้ ผนวกกับวิสัยทัศน์ที่ว่า Sustainable wellness solution  for the ones we love หรือ การส่งมอบการดูแลสุขภาพดีอย่างยั่งยืนให้แก่สิ่งที่เรารัก ด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพสาขาจุลินทรีย์  จึงต่อยอดคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมจาก ไมโครไบโอมที่ไม่ใช่แค่ช่วยให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพที่ดี และแข็งแรงเท่านั้น แต่ยังช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่มีโอกาสทำให้เกิดเชื้อดื้อยาตามมาด้วย ดังนั้น Pawly จึงได้ออกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ง่าย ปลอดภัย และส่งเสริมการทำงานของร่างกายให้แข็งแรง ผ่านผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงในหลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมทุกด้านสุขภาพ ทำให้ง่ายต่อการเลือกใช้เพื่อสัตว์เลี้ยงที่รักของคุณ

Facebook
Twitter