fbpx

ลำไส้ใหญ่ที่ดีของสัตว์ส่งผลต่อสุขภาพที่ดี

author : ทีมวิชาการ SAS

Feed & Farm

Date : 14 Feb 2022

        สิ่งที่สำคัญของระบบภูมิคุ้มกันคือ การปรับสมดุลจุลินทรีย์ในร่างกาย ซึ่งความสมดุลนั้นเกิดการวิวัฒนาการร่วมระหว่างเซลล์จุลินทรีย์กับโฮสต์ โดยระบบภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถสร้างได้จากการมีประชากรจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในทางเดินอาหาร จุลินทรีย์ที่ดีเมื่อเจริญเติบโตจะหลั่งเอนไซม์ออกมาช่วยในการย่อยอาหารที่โฮสต์ไม่สามารถย่อยได้ เช่น คาร์โบไฮเดรตในกลุ่มเยื่อใยจะถูกย่อยและกลายเป็นสารอาหารที่โฮสต์จะสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ จุลินทรีย์จะเพิ่มการใช้ประโยชน์ได้ของสารอาหารให้โฮสต์ ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน และควบคุมจุลินทรีย์ก่อโรค  

        ลำไส้ใหญ่ มีความหลากหลายของกลุ่มจุลินทรีย์เป็นอย่างมาก ซึ่งมีความสามารถหมักย่อยสารอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่มีโครงสร้างซับซ้อนจนกลายเป็นสารอาหารร่างกายสามารถใช้ประโยชน์ได้ จุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่มีหลากหลาย อาทิ กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนในการเจริญเติบโต เช่น Clostridia และ Bacteroidia และกลุ่ม Facultative anaerobic bacteria ที่มีความสามารถในการเจริญเติบโตโดยใช้หรือไม่ใช้ออกซิเจนก็ได้ เช่น จุลินทรีย์กลุ่มที่ย่อยโปรตีนที่อยู่ในไฟลัม Proteobacteria เมื่อเกิดการหมักย่อยจะรบกวนการใช้ประโยชน์ของสารอาหารชนิดอื่น และปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเมื่อแบคทีเรียกลุ่มนี้อยู่ในสภาวะมีแก๊สออกซิเจน ดังนั้นการควบคุมสมดุลจุลินทรีย์ที่ลำไส้ใหญ่จึงเป็นเรื่องสำคัญของการทำให้สมดุลระหว่างจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และจุลินทรีย์ก่อโรค

        เซลล์เยื่อบุผนังลำไส้ใหญ่มีบทบาทเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน เซลล์เยื่อบุผนังลำไส้ใหญ่สามารถเจริญเติบโต และซ่อมแซมตัวเองอยู่เรื่อยๆ จากเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell) ที่อยู่บริเวณฐานล่างเรียกว่า Crypts of Lieberkühn และเกิดการแบ่งเซลล์จนได้เป็น Colonocytes, Enteroendocrine cells และ Goblet cells โดยเซลล์ที่แบ่งตัวที่ Crypt จะใช้พลังงานจากกระบวนการ Glycolysis แบบไม่ใช้ออกซิเจน โดยเปลี่ยนน้ำตาลกลูโคสเป็นกรดแลคติกเท่านั้น แม้จะอยู่ในสภาวะที่มีออกซิเจนก็ตาม เราเรียกกระบวนการนี้ว่า Warburg metabolism

        การแยกตัวของเซลล์เยื่อบุนั้นจะถูกควบคุมโดยยีน PPARγ โดยยีนนี้จะกระตุ้นการเผาผลาญไขมัน และทำให้ไขมันเกิดกระบวนการ β-oxidation คือการทำ Acetyl CoA มาต่อกันจนได้ไขมันสายยาว และการใช้ออกซิเจนผ่านกระบวนการ Phosphorylation การเผาผลาญไขมันของเซลล์ Colonocytes ที่โตเต็มที่จะมีการใช้ออกซิเจนสูง ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนของเยื่อบุผิว เนื่องจากออกซิเจนสามารถแพร่กระจายไปได้ทั่วเมมเบรน

        ภาวะขาดออกซิเจนของเยื่อบุผิวจะจำกัดปริมาณออกซิเจนที่จะออกมาจากยังผิวเยื่อเมือกด้วย ซึ่งจะช่วยรักษาสภาวะไร้ออกซิเจนในลำไส้ไว้ได้ แต่ในทางกลับกันสภาวะไร้ออกซิเจนนั้น ทำให้จุลินทรีย์ในกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีประโยชน์ต่อตัวสัตว์นั้น สามารถเจริญและหมักย่อยคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน และให้สารอาหารต่อเซลล์ ด้วยกลไกนี้เยื่อบุผนังลำไส้ใหญ่จึงเป็นอีกปัจจัยนึงที่สามารถใช้ควบคุมจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ นำไปสู่การสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่

        ด้วยเหตุผลข้างต้นความสมดุลในลำไส้ของสัตว์นั้นเป็นสิ่งสำคัญ เราสามารถรักษาความสมดุลได้โดยเพิ่มประชากรจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลำไส้ใหญ่ (Probiotic) ด้วยกลไกการควบคุมเชื้อก่อโรคของ Probiotic ที่ส่งเสริมสุขภาพสัตว์ที่เลี้ยงให้แข็งแรง จุลินทรีย์ที่ดีจะเข้าไปจัดการเชื้อก่อโรค และที่สำคัญการเลี้ยงสัตว์ยุคใหม่ต้องหลีกเลี่ยงและลดการใช้ยาปฏิชีวนะให้มากที่สุด เมื่อเราจัดการทุกอย่างอย่างเหมาะสมและถูกต้องแล้วผลที่ตามมาก็คือ สัตว์มีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ และประสิทธิภาพการเจริญเติบโตเป็นไปตามมาตรฐาน ผลกำไรจากการประกอบธุรกิจก็ดีตามมาด้วยเช่นกัน

สั่งซื้อผลิตภัณฑ์

Facebook