หน้าหลัก

craft2
PlayPlay
about-us
craft4
craft6
previous arrow
next arrow

ABOUT US

Siam Agri Supply Co., Ltd., or SAS, is one of the pioneers in the field of biotechnology. We started our business as a distributor of agricultural products and have since transitioned to utilize biotechnology, particularly focusing on various strains of beneficial microorganisms, researching and developing their characteristics to enhance the quality of our products. We are committed to continuously creating and developing beneficial microorganism products for the well-being of people, animals, the livestock industry, and the environment. Our biggest pride is that we are dedicated to every step of the production process to meet the highest standards, and we receive support from the Board of Investment of Thailand.


PRODUCTS CATEGORIES

crafted by the hands & hearts of our experts

New Products

CERTIFICATE

ARTICLES & ACTIVITIES

CSR

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. มาลัย ทวีโชตภัทร กับรางวัล “บุคลากรสายวิชาการดีเด่น” สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประจำปี 2566

CSR

SAS เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Menopause Academic Conference 2024

CSR

SAS ร่วมแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์ หัวหน้าศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิจัยด้านโพรไบโอติก ได้รับประกาศเชิดชู “งานวิจัยและนวัตกรรมตัวอย่างที่สร้างผลกระทบสูง” พร้อมต่อยอดงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพรไบโอติกภายใต้แบรนด์ bioCRAFT ในงาน TRIUP Fair 2023

CSR

SAS ยกขบวนผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกภายใต้แบรนด์ bioCRAFT ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566