บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด มอบทรายแมว ให้สถานสงเคราะห์สัตว์ จิตอาสาช่วยเหลือฯ

บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ยังคงเดินหน้าจัดแคมเปญ ‘ทรายแมวสร้างสุขเพื่อแมวจร’ อย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวคิด สร้างสุขอนามัยที่ดี สร้างชีวิตที่เป็นสุข โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง pawly มาผลิตทรายแมวจากแร่ธรรมชาติเพื่อมอบให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ขาดแคลน 

        ทรายแมวสร้างสุขเพื่อแมวจร เป็นแคมเปญมุ่งดูแลสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของสัตว์ด้วยทรายแมวที่มีคุณภาพ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของสถานสงเคราะห์ โดยมอบทรายแมว จำนวน 80 กิโลกรัม ให้แก่สถานสงเคราะห์สัตว์ จิตอาสาช่วยเหลือ และพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 

        เพื่อแก้ปัญหาสุขอนามัยในการรับเลี้ยงแมวจร จากการขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็น เรามุ่งหวังว่าแคมเปญดังกล่าวจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของเพื่อนร่วมโลกและเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ ในอนาคตเรายังมุ่งมั่นตั้งใจจะช่วยเหลือสถานสงเคราะห์ที่เสียสละเพื่อเพื่อนร่วมโลกอย่างไม่หยุดยั้ง 

ร่วมแบ่งปันและช่วยเหลือสถานสงเคราะห์สัตว์ จิตอาสาช่วยเหลือ และพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์อย่างยั่งยืน  

https://facebook.com/petlovervolunteer/?ref=page_internal