ตำแหน่ง: EDITOR/GRAPHIC DESIGN

รายละเอียดงาน :

1.สามารถใช้โปรแกรมในการตัดต่อและออกแบบ Illustrator, Photoshop,Indesign After Effect ฯลฯ อย่างชำนาญและช่ำชอง
2.สร้างสรรค์งานออกแบบทุกรูปแบบได้ดี ไม่ว่าจะเป็น การวางlayout ออกแบบงานทุกสื่อต่างๆ งานออกแบบผลิตภัณท์ ภายใต้ไอเดียที่สร้างสรรค์ ตอบโจทย์ตรงความต้องการ
3.วาง Story board ถ่ายภาพนิ่ง / เคลื่อนไหว และ ตัดต่อวีดีโอที่ดึงดูด เตะตา
4.แก้ปัญหางาน ปรับตาม Comment ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ :
1.คนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีใจรักในงานโฆษณา การสื่อสาร
2.มีความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียแปลกใหม่ ชอบเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่
3.มีความสามารถในการถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ รู้มุมกล้อง การจัดแสง เทคนิคการตัดต่อเชื่อมโยงภาพเพื่อสื่อสาร
4.มุมมองเรื่ององค์ประกอบภาพเฉียบคม รู้จักการใช้สี
5.อดทน อึด สามารถทำงานบนความกดดดันสูงได้
6.สามารถ ทำงานแข่งกับเวลาได้
7.มีความกระตือรือร้นและมี  passion ในการทำงาน และสามารถทำงานเสร็จตามกำหนด
8.รักการทำงานเป็นทีมเวิร์ค รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
9.ปริญญาตรี นิเทศฯ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
10.ประสบการณ์ 1-2 ปี ในบริษัทโฆษณา (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท

จำนวนที่รับ : 1 อัตรา

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

รายละเอียดงาน :

1.ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2.ร่วมทำงานกับฝ่ายการตลาดและฝ่ายผลิตในการพัฒนาคุณภาพสินค้า
3.ประสานงานควบคุมดูแลการทดลอง / ทดสอบงานที่ได้พัฒนาขึ้นในห้องทดสอบก่อนลงงานจริง
4.วิเคราะห์ผลเบื้องต้นและทำรายงานสรุป พร้องทั้งเสนอข้อบกพร่อง และแนวทางการปรับปรุง
5.รับผิดชอบงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
6.ติดตามผลการวิจัยของผลิตภัณฑ์ใหม่
7.รับผิดชอบและมอบหมายการแจ้งข่าวสารและประสานภายในและภายนอกเพื่อให้งานเอกสารครบถ้วนถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของทางราชการและมาตรฐานกลุ่มบริษัท
8.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :
1. เพศ ชาย หรือ หญิง สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหา ขยัน และเรียนรู้ได้เร็ว 2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี  มีบุคลิกภาพที่ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรู้เกี่ยวกับระบบ GMP / HACCP / ISO 17025 จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีทางอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. ประสบการณ์ทำงานในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อายุงาน 3 ปีขึ้นไป หรือเคยผ่านงานด้านนี้มาแล้วตั้งแต่ 3-5 ปี
5. คุณสมบัติอื่น มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีระเบียบวินัยในตนเอง สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี ขับรถยนต์ได้ สามารถทำงานเป็นกะได้ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท

จำนวนที่รับ : 1 อัตรา

สถานที่ปฎิบัติงาน
โรงงาน ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายบุคคลติดต่อ คุณพรประดับ  โทร. 061 4131 616 email: hr@sasgroup.co
บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด 386 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250