fbpx

สวัสดิภาพที่ดีใครก็ต้องการ แม้แต่สัตว์ Animal Welfare (สวัสดิภาพสัตว์)

author : ทีมวิชาการ SAS

Feed & Farm

Date : 9 Oct 2021

        สวัสดิภาพสัตว์ หรือ Animal Welfare ที่เราคุ้นหูสำหรับผู้เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงคู่บ้าน เช่น สุนัข แมว หรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงทางเศรษฐกิจ เช่น ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร โค ล้วนต้องการสวัสดิภาพในการมีชีวิต

        ถึงแม้เขาจะเจริญเติบโตเพื่อการบริโภคแต่ระหว่างการมีชีวิตตลอดจนถึงการเข้าเชือดนั้นก็ต้องมีหลักการสวัสดิภาพทั้งสิ้น ดังนั้นผู้เลี้ยงสัตว์จึงจำเป็นต้องใส่ใจในหลักการเหล่านี้เช่นกัน

        หลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ถูกริเริ่มโดยสหภาพยุโรป (EU) อียูกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการเลี้ยงสัตว์นี้และบังคับใช้มานานกว่า 30 ปี ในหลายๆ ประเทศก็ได้นำหลักการนี้มาปฏิบัติ เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ได้นำมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และด้วยเกณฑ์การส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกไปต่างประเทศ เราจำเป็นต้องปฏิบัติตามสวัสดิภาพสัตว์ปีกสำหรับการผลิตไก่เพื่อส่งออก (Genesis GAP)

        โดยหลักการคุ้มครองสัตว์เลี้ยงทั้งที่นำมาเป็นอาหาร ใช้งาน และเพื่อการวิจัย ให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้สุขสบายทั้งร่างกายและจิตใจ ยึดหลักอิสระ 5 ประการ (Five Freedoms of Animals) ได้แก่

 1. สัตว์ที่เลี้ยงมีอิสระจากความหิว กระหาย และการให้อาหารที่ไม่ถูกต้อง (Freedom from hunger and thirst)
 2. มีอิสระจากความไม่สะดวกสบายอันเนื่องมาจากสภาวะแวดล้อม (Freedom from discomfort)
 3. มีอิสระจากความเจ็บปวด การบาดเจ็บ หรือเป็นโรค (Freedom from pain, injury and disease)
 4. มีอิสระจากความกลัวและความทุกข์ทรมาน (Freedom from fear and distress)
 5. มีอิสระในการแสดงพฤติกรรมตามปกติของสัตว์ (Freedom to express normal behavior)

        สำหรับเดือนนี้ SAS ขอยกตัวอย่างอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ในบ้านเราที่เริ่มใช้หลักการนี้อย่างแพร่หลาย คือ อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อนั่นเอง บริษัทใหญ่ๆ หรือฟาร์มหลายๆ แห่ง

 • เริ่มจากเลี้ยงไก่รูปแบบปล่อยอิสระในโรงเรือนปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) มีการระบายอากาศในโรงเรือนที่ดี ไม่เลี้ยงเบียดเสียดหนาแน่น
 • เน้นใช้หลัก Bio – Security เข้ามาจัดการฟาร์มเพื่อความปลอดภัยทั้งทางกายภาพ และชีวภาพในฟาร์ม ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยสัตวบาลผู้มีความรู้และสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม
 • การปฎิบัติต่อตัวไก่เป็นไปอย่างนุ่มนวล การใช้อุปกรณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม พื้นที่การเลี้ยงที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสัตว์
 • เลี้ยงดูที่ไม่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานทางจิตใจ เช่น ระหว่างการจับไก่ก่อนการเข้าโรงเชือดต้องทำอย่างนุ่มนวล
 • ดูแลจัดการน้ำและอาหารให้ไก่ได้รับอย่างเต็มที่ ไก่ทุกตัวมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงอาหาร อาหารเสริมที่ดี และสารอาหารครบถ้วนเหมาะสมกับการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงอายุ
 • เลี้ยงโดยปราศจากการใช้ฮอร์โมน และยาปฏิชีวนะจุดประสงค์เพื่อเร่งการเจริญเติบโต

        สำหรับการจัดการสวัสดิภาพในด้านต่างๆ ค่อนข้างมีแนวปฏิบัติอย่างชัดเจนอยู่แล้ว SAS ขอแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการในด้านอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของไก่เนื้อ หลักการง่ายๆ ของการสร้างสุขภาพที่ดีนั้นไม่อยาก

        ประการแรกก็คือ อาหารที่ไก่รับต้องสะอาดปราศจากการปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นจากทางชีวภาพ เช่น เชื้อรา แบคทีเรียก่อโรค หรือทางกายภาพ เช่น ของมีคม เศษพลาสติกต่างๆ เศษต่างๆ ที่ไม่ใช่วัตถุดิบในสูตรอาหาร ทางเคมี เช่น โลหะหนักต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อตัวสัตว์

        ประการต่อมาสารอาหารต้องครบถ้วน สมดุลทั้งระดับ โปรตีน พลังงาน สัดส่วนแคลเซียมต่อฟอสฟอรัส แร่ธาตุหลักต่างๆ ที่ตามความต้องการในแต่ละช่วงอายุของไก่ ซึ่งสูตรอาหารที่ดีจำเป็นต้องย่อยง่ายและไก่นำไปใช้ประโยชน์ได้สูงที่สุด

        และสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ให้มีอารมณ์ดี ไม่เครียดนั้น การสร้างสุขภาพของฝูงให้แข็งแรงเป็นเรื่องสำคัญ นอกจากสูตรอาหารที่ดีแล้ว อาหารเสริมสำหรับไก่เพื่อบำรุงสุขภาพก็สำคัญเช่นกัน กระแสนิยมในปัจจุบัน การเลี้ยงสัตว์ปีก เน้นเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงด้วยการเสริมจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ (Probiotic) เพื่อรักษาสมดุลจุลินทรีย์ในร่างกายไก่ในสมดุล

        โดยจุลินทรีย์ที่ดีจะเข้าไปจัดการเชื้อก่อโรค และที่สำคัญ เนื่องจากการใช้ยาปฏิชีวนะที่ลดลง เราจึงต้องป้องกันและสร้างสุขภาพที่ดีให้ไก่ตั้งแต่เริ่มแรก

        เมื่อเราจัดการทุกอย่างอย่างเหมาะสมและถูกต้องให้เป็นไปตามหลักการของ Animal Welfare ผลที่ตามมาก็คือ ไก่สุขภาพแข็งแรง ไม่เครียด ไม่เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ และในด้านประสิทธิภาพการเจริญเติบโตเป็นไปตามมาตรฐาน ผลกำไรจากการประกอบธุรกิจก็ดีตามมาด้วย

สั่งซื้อผลิตภัณฑ์

สั่งซื้อ