แสบร้อนกลางอก เรอเปรี้ยว กรดไหลย้อนแน่นอน

Gastro-Esophageal Reflux Disease (GERD) หรือ โรคกรดไหลย้อน นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโรคยอดฮิตจากอุบัติการณ์ของโรคกรดไหลย้อนในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศตะวันตกค่อนข้างสูง เฉลี่ยประมาณร้อยละ 50-60 ส่วนในประเทศไทย พบว่าคนไทยวัยทำงานประสบปัญหาโรคกรดไหลย้อนกันมากขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

สาเหตุของโรคกรดไหลย้อน

            กรดไหลย้อนเกิดจากการมีสารจากกระเพาะอาหารย้อนขึ้นมาหลอดอาหาร ส่งผลให้เกิดอาการต่างๆ เช่น อาการแสบ ร้อนยอดอก  และเรอเปรี้ยว บางรายที่มีความรุนแรงอาจทำให้กลืนลำบาก นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่น เช่น การนอนดึกร่วมด้วยกับการรับประทานอาหารดึก กระเพาะอาหารยังเกิดกระบวนการย่อยอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ความดันในช่องท้องเพิ่มมากขึ้น ทำให้กรดในกระเพราะอาหารดันกลับขึ้นไปยังหลอดอาหารได้

ความเครียดเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นผลทำให้เกิดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร โดยสมองทำหน้าที่สั่งการให้มีการหลั่งกรดมากขึ้นเมื่อเกิดความเครียด นอนไม่หลับ วิตกกังวล อาการเหล่านี้ยังมีผลเพิ่มความเครียดของกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง การบีบตัวของหลอดอาหารลดลง จึงเกิดแรงดันและลมปริมาณมากในกระเพาะอาหาร เมื่อร่างกายย่อยอาหารได้ช้าจึงเกิดอาการ จุกเสียด แน่นหน้าอกความเครียดยังส่งผลให้หูรูดบริเวณกระเพาะอาหารทำงานผิดปกติด้วย โดยหากหูรูดหย่อนจะทำให้ไม่สามารถปิดกั้นกรดที่ย้อนขึ้นมาได้ จึงเกิดอาการแสบร้อนกลางอก หายใจไม่เต็มอิ่ม เรอเปรี้ยว และคลื่นไส้

ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะมีอาการกรดไหลย้อน

 • น้ำหนักเกินมาตรฐาน
 • ผู้ที่ชอบดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลม เครื่องดื่มแอลกอฮอร์
 • ผู้ที่ชอบสูบหรี่
 • นอนดึก เครียด วิตกกังวล
 • สตรีมีครรภ์
 • ผู้ที่ทานอาหารไม่เป็นเวลา
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

อาการของกรดไหลย้อน

 • แสบร้อนกลางอก
 • ท้องอืด แน่นท้อง คลื่นไส้ หลังรับประทานอาหาร
 • เจ็บหน้าอก จุก คล้ายเหมือนมีก้อนติดอยู่ในลำคอ
 • มีอาการเรอและน้ำรสเปรี้ยวหรือรสขมไหลย้อนขึ้นมาในปาก
 • กลืนติดขัดเหมือนมีก้อนจุกในคอ
 • ไอเรื้อรัง
 • เสียงแหบเรื้อรัง

วิธีรักษาอาการกรดไหลย้อน

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

    ปรับพฤติกรรมต่างๆ ที่นำไปสู่ความเสี่ยงต่อการเป็นกรดไหลย้อน เช่น งดอาหารที่จะส่งผลต่อการเป็นกรดไหลย้อน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอน หากิจกรรมต่างๆ เพื่อลดหรือผ่อนคลายความเครียด

การใช้ยา

     โดยการใช้ยาจะแบ่งตามลักษณะและความรุนแรงของอาการ โดยเริ่มตั้งแต่ยาลดกรดจนไปถึงยาที่ช่วยให้หูรูดกระเพาะอาหารปิดได้สนิทขึ้นเพื่อทำให้ไม่เกิดภาวะไหลย้อน

อาหารเสริม

     อาหารเสริมที่ช่วยบรรเทาอาหารกรดไหลย้อมมีอยู่หลายชนิด หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่กำลังนิยมคือ ผลิตภัณฑ์จากโพรไบโอติก bioCAP 7 with INLIN ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยโพรไบโอติก 7 สายพันธุ์ โดยมีคุณสมบัติในการลดเชื้อ Helicobacter Pylor ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่กระตุ้นการคัดหลั่งของน้ำย่อยในกระเพาะอาหารให้มีมากขึ้น นอกจากนี้โพรไบโอติกยังช่วยปรับสมดุลลำไส้ ช่วยกระตุ้นการขับถ่าย  เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ปรับกระบวนการเผาผลาญและเมตาบอลิซึม นอกจากนี้ในผลิตภัณฑ์ยังเสริม อินูลิน เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของโพรไบโอติกเมื่อถึงลำไส้

อ้างอิง Clarrett DM, Hachem C. Gastroesophageal Reflux Disease (GERD). Mo Med. 2018;115(3):214-218.