แสงเจริญวัฒนาการประมง บริษัทที่อยากมอบอาหารทะเลคุณภาพดีให้ทุกคน

[ux_image id=”3811″][gap][row h_align=”center”][col span=”8″ span__sm=”12″]

        ทุกๆ วันที่เรารับประทานอาหารพร้อมคนในครอบครัว รอยยิ้มและความอิ่มท้องสร้างสุขอยู่เสมอ อาหารที่ดีย่อมนำมาซึ่งสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัย เมื่อสุขภาพดีก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งยาปฏิชีวนะที่อาจส่งผลร้ายตามมา วัตถุดิบในการประกอบอาหารนับว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง เบื้องหลังรสชาติในจานโปรด ไม่ว่าจะผักสด ผลไม้ หรือเนื้อสัตว์ชั้นเลิศ เราไม่มีทางรู้เลยว่าวัตถุดิบนั้นผ่านกระบวนการอะไรมาบ้าง

[ux_image id=”3808″]

        SAS เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสุขภาพของผู้คนทั่วโลก เราใส่ใจตั้งแต่อาหารของสัตว์ เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ดีที่สุดส่งถึงคนที่เรารัก SAS จึงจับมือกับธุรกิจที่ใส่ใจห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่าง บริษัท แสงเจริญวัฒนาการประมง จำกัด

        บริษัท แสงเจริญวัฒนาการประมง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2533 เพื่อดำเนินกิจการผลิตปลาป่นคุณภาพพรีเมี่ยมสำหรับจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตอาหารสัตว์ต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำอาหารคุณภาพดีตั้งแต่วัตถุดิบมาสู่ผู้คนในสังคม

        โดยใช้เครื่องจักรในการผลิตด้วยระบบ Steam Dry ที่มี Boiler เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานไอน้ำ เครื่องจักรมีกำลังในการผลิต 1 แสนกิโลกรัมวัตถุดิบต่อ 24 ชั่วโมง เทียบเท่าปริมาณการผลิตปลาป่นอยู่ที่ 25,000 กิโลกรัมต่อวัน ในปี 2558 จนถึงปัจจุบัน บริษัท แสงเจริญวัฒนาการประมง จำกัด ปรับเปลี่ยนดำเนินตามนโยบายข้อบังคับภาครัฐเพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากสถานะการทำประมงผิดกฏหมายตามหลัก IUU หรือ Illegal Unreported and Unregulated Fishing คือการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

[ux_image id=”3813″]

        โดยยึดมั่นในแนวคิด มุ่งผลิตปลาป่นคุณภาพดีมาตรฐานสากลเป็นที่ต้องการขอลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อก้าวสู่การเป็นกิจการปลาป่นอันดับหนึ่งของไทย ใช้วัตถุดิบหลักจากปลาที่ได้จากการทำประมงอวนล้อมจับ หรืออวนดำ ประเภทของปลาในกลุ่มหลักๆ ประกอบด้วย ปลาแอนโชวี่ ปลาแมคคอเรล และปลาซาร์ดีน กลุ่มปลาเหล่านี้มีโปรตีนสูงและความสด มีสีเหลืองนวลและให้กลิ่นหอมเพราะมาจากแหล่งวัถุดิบที่สดใหม่ ลำเลียงสู่โรงงานด้วยรถบรรทุกที่ควบคุมอุณหภูมิของปลาไว้ให้คงความสดอยู่เสมอ

[ux_image id=”3814″]

        เชื่อมั่นได้ว่าปลาป่นแสงเจริญวัฒนาการประมงถูกสุขลักษณะ เหมาะกับการนำไปผลิตอาหารสัตว์ เช่น อาหารกุ้ง อาหารปลา อีกทั้งอาหารในกลุ่มสัตว์บกเพื่อให้ได้เนื้อสัตว์คุณภาพดีเพราะปลาป่นคือแหล่งวัตถุดิบโปรตีนจากสัตว์ที่ดีที่สุด แสงเจริญได้รับรองมาตรฐานสถานประกอบการ Good Manufacturing Practice หรือ GMP รวมถึงการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม HACCP ซึ่งรับรองโดยกรมปศุสัตว์

        แสงเจริญห่วงใยเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นลำดับต้นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสามารถส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ลูกหลาน เพราะใส่ใจปัญหาทั้งเรื่องกลิ่น เสียง และมลภาวะสิ่งแวดล้อม เพราะแสงเจริญเชื่อว่าอาหารสัตว์ที่ดีอย่างปลาป่นคัดคุณภาพจะนำมาซึ่งวัตถุดิบสำหรับทำอาหารชั้นเยี่ยม กลายเป็นคุณค่าเต็มเปี่ยมในอาหารจานโปรดที่ไม่ใช่แค่พัฒนาร่างกายแต่ยังเสริมสร้างจิตใจ นำมาซึ่งความสุข สุขภาพแข็งแรงสมวัย เพื่ออยู่กับคนที่รักได้นานยิ่งขึ้น

[/col][/row]