บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด มอบผลิตภัณฑ์แอคทีฟ ซินไบโอติก blissly เสริมทัพทีมแพทย์ สู้โควิด–19 ไปด้วยกัน

[ux_image id=”9542″][gap][row h_align=”center”][col span=”8″ span__sm=”12″]

        บุคลากรทางการแพทย์เป็นหนึ่งในด่านหน้าคนสำคัญ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้บุคลากรทางการแพทย์หลายท่านต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างหนัก ด้วยความมุ่งมั่นและอดทน เพื่อให้ผู้ป่วยได้กลับไปอยู่กับครอบครัวและคนที่รักพร้อมรอยยิ้ม 

[ux_image id=”9543″]

        บุคลากรทางการแพทย์เป็นหนึ่งในด่านหน้าคนสำคัญ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้บุคลากรทางการแพทย์หลายท่านต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างหนัก ด้วยความมุ่งมั่นและอดทน เพื่อให้ผู้ป่วยได้กลับไปอยู่กับครอบครัวและคนที่รักพร้อมรอยยิ้ม 

[ux_image id=”9544″]

        บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์พร้อมรับมือกับความยากลำบากในการปฏิบัติหน้าที่ และส่งแรงใจให้ทีมแพทย์ทั่วประเทศฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป 

[/col][/row]